پنجاه متفکر کلیدی جهانی شدن

نویسنده: ویلیام دی.کولمن ، آلینا ساجد
شابک: 9786004055154
وضعیت موجودی
ناموجود
قیمت: 701,250ریال825,000ریال
ناموجود
star  

پیشنهاد کتاب

درباره کتاب

پنجاه متفکر جهانی شدن

پنجاه متفکر کلیدی جهانی شدن -- ویلیام در. کولمن ، آلینا ساجد -- ترجمۀ پیروز ایزدی


کتاب پنجاه متفکر  کلیدی جهانی‌شدن دریچه‌ای است برای آشنایی با دیدگاه‌های متفاوت، متضاد و مکمل در بارۀ پدیدۀ انکارناشدنی و عالمگیر جهانی‌شدن. در جهان امروز هیچ کشور، قلمرو، شهر  و حتی روستایی نیست که بتواند خود را از فـراینـد نیرومنـد و مقاومت‌نـاپذیر جهـانی‌شدن بـر کنـار نگـاه دارد و بـدین‌سـان جهانی‌شدن به امری ناگزیر بدل شده است که نمی‌توان خود را از گسترۀ آن به دور نگاه داشت. بنابراین در این‌جا پرسش این نیست که آیا باید جهانی شد یا محلی ماند، بلکه مسئله این است که با چه رویکردی باید با جهانی‌شدن مواجه شد و چگونه می‌توان تا حد امکان از فواید آن بهره برد و آسیب‌های آن را به حداقل رساند. به ویژه برای ما ایرانیان که در مواجهه با جهانی‌شدن دچار کشاکشی  روان‌شناختی و مقاومت‌هایی گاه رادیکال شده‌ایم، مسئلۀ رویایی با جهانی‌شدن به پرسشی غامض بدل شده است. 

کتاب پیش ‌روݣݢݢݢݢݢݢاز زوایا و دیدگاه‌های متفاوت به مسئلۀ جهانی‌شدن می‌پردازد و نظرات متفکران، نظریه‌پردازان، اقتصاددانان، مدیران و سیاستمداران مختلفی را در بارۀ پدیدۀ جهانی‌شدن به شکل مختصر  و مفید شرح می‌دهد و از این رهگذر فرصت می‌یابیم هم با دیدگاه‌های متفاوت در این باره آشنا شویم و هم تأملگرانه احوال خویش را با نظرگاه‌های متفاوت بسنجیم و راهی برای ادغام جهانی بدون خودباختگی و با کم‌ترین آسیب‌ها بیابیم.

دیدگاه (0)

نوشتن دیدگاهتذکر: کد HTML ترجمه نمی شود!

بد            خوب