پذیرش اثر

جهت ارسال آثار خود پرسشنامهٔ زیر را پر کنید و به همراه فایل پی. دی.اف اثر و در صورت ترجمه بودن آن، فایل کتاب اصلی، به آدرس ایمیل salesspub@gmail.com بفرستید.

کارشناسان نشر ثالث، دو ماه پس از زمان ارسال، در صورت پذیرش اثر با شما تماس خواهند گرفت.


پرسشنامۀ پذیرش اثر