همچون يك داستان

نویسنده: دانیل پناک
شابک: 9789643806293
وضعیت موجودی
ناموجود
قیمت: 191,250ریال225,000ریال
ناموجود
star  

پیشنهاد کتاب

درباره کتاب

همچون یک داستان

همچون یک داستان  -- دانیل پناک --  ترجمه  منصوره شجاعی، بیتا خلیلی


همچون یک داستان ، نقدی است بر سنتهای غلط و دست و پاگیر تعلیم و تربیت و فرهنگ. نگارنده در این راه از زبان طنز مدد جسته و سختترین و خشکترین اصول و مفاهیم آموزش و پرورش را در ارتباط با مطالعه به نقد کشیده است. او معتقد است در امر مطالعه و علاقه به آن، هر کودکی، روشهای خاص خود را دارا است و استفاده از فاکتورهای کلیشهای برای ترغیب فرزندان به خواندن، فقط آنها را خسته و دلزده میکند. وی نظریههای خویش را در قالب چهار بخش تولید کیمیاگر؛ باید مطالعه کرد (جزماندیشی)؛ پیش به سوی خواندن و قرائت ما از ده فرمان (یا حقوق زوالناپذیر خواندن) ارائه کرده است.

دیدگاه (0)

نوشتن دیدگاهتذکر: کد HTML ترجمه نمی شود!

بد            خوب