برای قرن بیست‌ویکم

نویسنده: آرنولد توینبی و دایساکو ایکدا
شابک: 9789647230636
وضعیت موجودی
موجود
قیمت: 476,000ریال680,000ریال
خرید کتاب
star  

پیشنهاد کتاب

درباره کتاب

برای قرن بیست و یکم - گفتگوی دو فرزانه

برای قرن بیست و یکم - گفتگوی دو فرزانه -- آرنلد توینبی و دایساکو ایکدا --سرویراستار فارسی فریبرز مجیدی -- مترجمان ع.پاشایی ، رضا رضایی ، جواد زاهدی مازندرانی ، حسن کشاورز ، فریبرز مجیدی ، مزدا موّحد ، غلامعلی نجفی


موضوعات مورد بحث در این کتاب بسیار متنوع است. برخی از آن‌ها در زمان حال اهمیت ویژه‌ای دارد و برخی دیگر دارای اهمیتی جاودانه است. دایساکو ایکِدا اهل آسیای شرقی‌ است و آرنلد توینبی فردی غربی است. در واپسین فصل تاریخ بشر، غرب همواره پیشگام بوده و نقشی غالب ایفا کرده است. در کتاب حاضر، توینبی با اتکا به دلایلی پیش‌بینی می‌کند که در آینده شاید آسیای شرقی زمام رهبری را از غرب بگیرد. او به طور کلی بدبین‌تر از ایکدا است، زیرا باور دارد  انسان برای ایجاد آن تغییرات شگرف در نگرش، هدف و رفتار ناگزیر خواهد بود بهای گزافی بپردازد. آیا بدبینی توینبی صرفاً ناشی از سالخوردگی اوست یا به این دلیل است که او به عنوان انسانی غربی تا حدی در این عقیدة اشپنگلر سهیم است که ما در قرن بیستم «زوال غرب» را شاهدیم. به‌ رغم تفاوت میان پیشینة دینی و فرهنگی توینبی و ایکدا، توافق دیدگاه‌ها و اهدافشان تا حد زیادی در این گفتگو‌ها آشکار است. هر دو معتقدند دین محرک اصلی زندگی آدمی است و هر دو باور دارند واقعیـت غایی انسـان یک شخصیـت خداگـونة شبه‌انسانی‌ نیست...

دیدگاه (0)

نوشتن دیدگاهتذکر: کد HTML ترجمه نمی شود!

بد            خوب