مشروطیت ایران

نویسنده: محمود ستایش
شابک: 978964380173x
وضعیت موجودی
ناموجود
قیمت: 14,000ریال20,000ریال
ناموجود
star  

پیشنهاد کتاب

درباره کتاب

مشروطیت ایران -- محمود ستایش

 

كتاب از دو فصل تشكیل شده است. فصل نخست حاصل گفتوگو با سیدحسن تقیزاده در اواخر عمر او درباره گوشههایی از تاریخ انقلاب مشروطه ایران است. تقیزاده از علل و زمینههای مشروطه، تاثیر روزنامهها، نقش علما، تاثیر قیام تبریز، اقدامات مجلس اول، استبداد صغیر،رویدادهای مهم و برجسته انقلاب مشروطه سخن میگوید. گفتههای تقیزاده براساس مشاهدات و خاطرات اوست و به صورت روایت اول شخص بازگو میشود. در فصل دوم بخشی از خاطرات سیدمحمدصادق طباطبایی ـ فرزند آیتالله طباطبایی بزرگ (از بانیان مشروطه) ـ به چاپ رسیده است.

دیدگاه (0)

نوشتن دیدگاهتذکر: کد HTML ترجمه نمی شود!

بد            خوب