• هاله هسته ای

هاله هسته ای

هاله هسته ای -- سید محمد علی ابطحی 

-- اکنون پس از یک دهه این مجموعه را با نام هاله هسته ای خدمت اهالی فکر و تحقیق تقدیم می کنم . این اسم هم برگرفته از دو اتفاق مهم آن سال است . ادعای دیدن هاله نور رئیس جمهور که آن را نمادی از حمایت های بی دلیل و بی دریغ مذهبی و اسلامی از آقای احمدی نژاد گرفته ام و مسئله هسته ای که در آن سال مسئله اصلی بود و در همین فاصله ایران را به شورای امنیت برد.

ترکیب این دو واژه شده است هاله هسته ای --
 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

هاله هسته ای

  • 350,000ریال


پیشنهاد کتاب

تاریخ مختصر ایران
مصلحت نامه

مصلحت نامه

480,000ریال