• روبرتو بولانیو

روبرتو بولانیو

روبرتو بولانیو - آخرین مصاحبه و گفتگوهای دیگر -- مارسلا والدز -- ترجمه بهار سرلک

در این کتاب آخرین مصاحبه روبرتو بولانیو همراه با سه مصاحبه دیگر آمده است . این مصاحبه ها به واسطه وسعت موضوع ، رعایت گفتگو ، بیان احساسات ، تاثیر ادبی و زندگی شخصی بولانیو از این نویسنده معاصر تصویری ارزشمند ارائه می دهد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

روبرتو بولانیو

  • 125,000ریال


پیشنهاد کتاب

گابریل گارسیا مارکز
خورخه لوئیس بورخس
ری بردبری

ری بردبری

120,000ریال

زندگینامۀ سلینجر