• جایی که غروب درنگ می‌کند

جایی که غروب درنگ می کند --  ریچارد ابرهارت

 

 

كتاب حاضر، مجموعه‌ای است از اشعار منتخب شاعران برجسته‌ی آمریكایی. مجموعه‌ای كه به شیوه‌ای دانشنامه‌ای گردآوری شده است. قبل از آوردن اشعار هر شاعر، معرفی مبسوطی از زندگی شاعر و نیز ویژگی‌های آثار وی به دست داده شده است. در این مجموعه شاعرانی چون: ریچارد ابرهارت، رابرت ادوارد دانكسن، رابرت بلای، گالوی كینل، گری اسنیدر، ریدوایلت مور، دونالد هال، كارولین كیزر، رابرت كریلی، ویلیام استافورد، دابلیو. اس، مروین اشاره شده است. برای نمونه در شعری از "ریچارد ابرهارت" می‌خوانیم: جهانی جدید/ اما بیمار/ من این‌گونه دریافته‌ام/ خاكستر جمجمه‌ی جسدی در بیابان/ بر دشت‌های تفدیده/ سرریز می‌شود/ بی‌آنكه كسی/ صدای فریادش را شنیده باشد....

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

جایی که غروب درنگ می‌کند

  • 22,000ریال
  • 18,700ریال


پیشنهاد کتاب

نغمه‌های اسکندریه- شعر روس