• لیبرالیسم سیاسی

لیبرالیسم سیاسی

لیبرالیسم سیاسی --  جان رالز -- ترجمۀ موسی اکرمی

تعداد  صفحه 530
نوبت چاپ چهارم
قطع کتاب  زقعی
نوع جلد شومیز

نويسنده در اين کتاب تصمیم میگیرد از نگاه جامع فلسفی فاصله بگیرد و از زاویه سیاسی و ملموستری به عدالت و ساختار اجتماعی سالم بپردازد. این اثر نیز یکی از مهمترین کتابهاي قرن بیستم در حوزه اندیشه سیاسی به شمار میآید.

رالز در تبیین لیبرالیسم سیاسی ، نگاهی زمینیتر دارد و شرایط عینی جامعه را در نظر میگیرد. او در این بررسی کوشید جامعهای را تبیین کند که در آن برابری فرصتها و حداقلهای لازم برای زندگی یک شهروند به معنای امروزی وجود داشته باشد. به نظر میرسد نظریات رالز در این کتاب چندان ایدهآلگرا نباشند ، چرا که او از ایدهآلگرایی کتاب پيشينش نظریهای در باب عدالت فاصله گرفته است و تلاش میکند زمینیتر و با توجه به امکانات امروز جامعه به طرح موضوع مورد نظرش بپردازد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

لیبرالیسم سیاسی

  • نویسنده: جان رالز
  • شابک: 9789643808648
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 1,350,000ریال


پیشنهاد کتاب

حوزه های عدالت

حوزه های عدالت

320,000ریال

قدرت آزادی

قدرت آزادی

950,000ریال

آینده علوم سیاسی
لیبرالیسم

لیبرالیسم

680,000ریال