• پل‌های سن‌ائواز

پل های سن ائوآز  -- مارگریت دوراس -- مترجم مازیار مهیمنی

 

"پلهای سن ائوآز" نخستین نمایشنامهای است كه "مارگریت دوراس" مستقیما برای صحنه نوشته است. این کتاب، كوششی است برای حل معمای قتلی وحشیانه. "كلر" و "مارسل" زن و شوهری هستند كه پس از كشتن دختر عموی كر و لال خود، "ماری ـ ترز راگون" جسد او را تكه تكه میكنند و در قطارهای "سازمان ملل راه آهن فرانسه" میاندازند. از آن پس، آن چه از زوج پیر برمیآید تنها انتظار كشیدن است و بس؛ هر دو بعد از ماجرا، خانه نشین شدهاند و از هنگام قتل آن كس كه آشپز آنها بوده، جز كنسرو، چیزی نخوردهاند.

 

 

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

پل‌های سن‌ائواز

  • 120,000ریال
  • 102,000ریال


پیشنهاد کتاب

آنتیگون

آنتیگون

612,000ریال 720,000ریال