• بهلول

بهلول

 -- حسین نوربخش​

دراین کتاب ، نویسنده پس از پرداختن به زندگی و شخصیت بهلول، حدود 108 حکایت درباره «بهلول» را نقل کرده است. در کتاب، نمونه هایی از روایات منسوب به «بهلول» در ادبیات فارسی (مانند اشعار عطار، گلستان و بوستان، قصه های مثنوی، کتاب لطایف الطوایف و ...) آمده است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

بهلول

  • 260,000ریال


پیشنهاد کتاب

امیرحمزه صاحبقران
افسانه‌های ایرانیان
لقمان حکیم

لقمان حکیم

180,000ریال

ملانصرالدين

ملانصرالدين

550,000ریال

داستان‌هایی از هزارویک ‌شب