• لیلی گلستان

لیلی گلستان 

لیلی گلستان -- تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران -- امید فیروزبخش


همیشه می‌خواندم: «وای بر آن که دو روز عمرش یکسان گذرد.» حالا وقتی به پشت سرم نگاه می‌کنم و زندگی پر از هیجان، پر از کار و پرتنوع و جالب خودم را می‌بینم، نفس عمیقی می‌کشم. سرم را بالا می‌گیرم، به آسمان نگاه می‌کنم، چشمکی به او می‌زنم و می‌گویم خدا را شکر.

مجموعه «تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران»، در پی آن است که خاستگاه های ادبیات معاصر ایران را از مجموعه شرایط زیست و نموّ نویسندگان گرفته تا محافل و مجامع و جریان های ادبی و اجتماعی مؤثر بر آن بکاود تا برای پژوهشگران بعدی، مستندات قابل قبولی برای ردیابی جریان های فرهنگی و دلایل و چگونگی اوج و حضیض آن ها بر جای گذارد.


لیلی گلستان در ۲۳ تیر ۱۳۲۳ در تهران به‌دنیا آمد، پدرش ابراهیم گلستان در آن زمان کارمند شرکت نفت بود. با منتقل شدن پدر به آبادان، لیلی گلستان دوران خردسالی خود را در آن شهر گذراند و در همین شهر به مدرسه رفت و در همان‌جا بود که برادرش کاوه به دنیا آمد.لیلی گلستان در همان سال‌های نخست تحصیل ابتدایی به تهران بازگشتند. پدرش در اطراف روستایی به نام دروس خانه‌ای می‌سازد و خانواده به آنجا می‌روند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

لیلی گلستان

  • 280,000ریال
  • 238,000ریال


پیشنهاد کتاب

قصه ها و افسانه ها

قصه ها و افسانه ها

578,000ریال 680,000ریال

مردی با کبوتر

مردی با کبوتر

612,000ریال 720,000ریال

سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی

157,250ریال 185,000ریال

تیغ و تار و پود

تیغ و تار و پود

238,000ریال 280,000ریال

زندگی در پیش رو

زندگی در پیش رو

935,000ریال 1,100,000ریال

صمد بهرنگی

صمد بهرنگی

238,000ریال 280,000ریال

هوشنگ گلشیری

هوشنگ گلشیری

2,125,000ریال 2,500,000ریال

سهراب سپهری

سهراب سپهری

1,275,000ریال 1,500,000ریال