• گذار از عهد باستان به فئودالیسم

گذار از عهد باستان به فئودالیسم

گذار از عهد باستان به فئودالیسم -- پری آندرسون -- ترجمۀ حسن مرتضوی

تعداد  صفحه 421
نوبت چاپ چهارم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

كتاب حاضر تمريني است منسجم در جامعه‌شناسی تاريخي كه قدمت ريشه‌های استبداد اروپايي را در مسيرهای متنوعی كندو كاو میكند كه از جوامع متكی بر كار برده‌های يونان باستان و روم تا فئوداليسم شكوفا طي شده بود. آنـدرسون در جريان اين بـررسی، قـدرت تبيينی برداشت ماركسيستی از تاريخ را به اثبات می رساند و پالوده می سازد و در همان حال نوری روشنگر بر تاريخ يونـان، روم، تهاجم اقوام ژرمنی، جامعه كوچ‌نشين و الگوهای متفاوت فئوداليسم در شمال، شرق و غرب و منطقه مديترانه‌ای اروپا می افكند. مطالعه اين اثر برجسته می تواند الگويی برای پژوهش عيـنی تاريخ يك كشـور يا يك منطقه يا يك قـاره باشد كه بنيان‌هايش را بر سير مادی تكوين، رشـد و فـروپاشی نهادهای اقتصـادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی آن استوار می سازد، نه بر الگويی ذهنی و از پيش‌ساخته‌ مانند تاريخ انديشه، بی ارتباط با سير تكامل مادی آن.


این کتاب پيش درآمدي است بر تحقيقي مفصل تر با عنوان تبارهاي دولت استبدادي كه جستارمايه اش بي درنگ ادامه ي اثر حاضر خواهد بود.

اين دو كتاب مستقيما در يكديگر تنيده شده اند و در نهايت يك بحث را مطرح مي كنند.

رابطه ي بين اين دوعصر باستان و فئوداليسم از سويي و استبداد از سوي ديگر در چشم انداز متعارف بيشتر تحليل هايي كه از آن ها مي شود، بي درنگ اشكار نيست.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

گذار از عهد باستان به فئودالیسم

  • نویسنده: پری اندرسون
  • شابک: 9789643805609
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 1,100,000ریال
  • 935,000ریال


پیشنهاد کتاب

تبارهای دولت های استبدادی

تبارهای دولت های استبدادی

2,720,000ریال 3,200,000ریال

بحث برنر

بحث برنر

276,250ریال 325,000ریال

زایش سرمایه داری

زایش سرمایه داری

833,000ریال 980,000ریال