• برف نشانه خوبی نیست

برف نشانهٔ خوبی نیست

برف نشانهٔ خوبی نیست -- اولدوز طوفانی

تعداد  صفحه 215
نوبت چاپ اول
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

 

دلبستگی چیز عجیبی است. دلبستگی به چیزهایی که مال تو نیست و می‌خواهی که باشد. مثل تشنه‌ای که تا حد مرگ تشنگی کشیده باشد، توی بیابانی برهوت، یک‌نفس می‌دوی پی آب، یک جرعه آب تا تو را، عطش سیری‌ناپذیر تو را، فرو بنشاند و نمی‌رسی. هیچ‌وقت نمی‌رسی به آنچه می‌خواهی برسی و وانمود می‌کنی که رسیده‌ای. بارها و بارها برای خودت، دروغ می‌بافی، به خودت دروغ می‌گویی و از نهیب عقلت می‌هراسی، رم می‌کنی، فرار می‌کنی. دلبستهٔ آنی می‌شوی که می‌دانی محال است برای تو شود، مال تو شود که هیچ‌وقت نبوده، نه جسمش که ذهنش هم مال تو نبوده و دروغ ذهن، بارها و به ‌کرات تو را به باور واقعی بودن، درست بودن آن دوست داشتن رسانده، دوست داشتنی‌ دوطرفه؛ که باورانده‌ای به خودت، به پچپچه‌های مدام توی ذهنت که لیلا مال من است که مال من بوده و نادرست، دست کسی دیگر  افتاده، باور می‌کنی که او هم بارها این حرف را به تو زده که توی واقعیت زده نه توی خیال‌ها و خواب‌های گاه ‌به ‌گاهت. دلبستگی مثل خوره، مثل جذام، درون را می‌جود، ذهن را می‌جود، جسم را می‌جود و بیمارگونه پیش می‌رود تا آن‌جا که دیگر نمی‌توانی لحظه‌ای شده حتی ثانیه‌ای بی لیلا بمانی؛ که نفسش هم فکر کنی، باور کنی درمان است، آب است. آن یک جرعه آب است که سال‌ها بی‌وقفه پی‌اش دویده‌ای و لاجرم نرسیده‌ای. آن یک قطره آب تا برهاندت از اوهام و خیالات مرگ، از بیهودگی‌های زندگی، از تنهایی، یا از هر چه که ناامیدت کند.


نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

برف نشانه خوبی نیست

  • 540,000ریال
  • 459,000ریال


پیشنهاد کتاب

سنگ سین آخر

سنگ سین آخر

408,000ریال 480,000ریال

غریبانه می میرد

غریبانه می میرد

212,500ریال 250,000ریال

ایسف

ایسف

493,000ریال 580,000ریال

اترک

اترک

357,000ریال 420,000ریال

پاسار

پاسار

748,000ریال 880,000ریال