• دیشب خدا را عاشق كردم

دیشب خدا را عاشق کردم

 

کتاب مصوّر حاضر، حاوی داستانی تخیلی و معنوی است که برای کودکان و نوجوانان به نگارش در آمده است. در داستان آمده است: «نور» پدر و مادرش را در زلزله رودبار از دست داده است. او با مادر و پدر بزرگش زندگی میکند. پدر نور درباره بعضی از افراد که وضعشان خوب بود میگفت: «فلانی داره، خب، خدا خواسته براشون» نور به دنبال کسی است که برایش بخواهد، او مدام فکر میکند که اگر فقیر است و مشکلات زیادی دارد به خاطر این است که خدا برایش نخواسته است. او نمیتواند به مدرسه برود. او در عروسی شرکت میکند و با مفهوم عشق آشنا میشود. او خدا را عاشق خودش میکند و به مدرسه میرود.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

دیشب خدا را عاشق كردم

  • 20,000ریال


پیشنهاد کتاب

دیشب در حوالی یک انار گم شدم
ماه بر ترک دوچرخه - 5 جلدي