• چرند و پرند

چرند و پرند

 -- علی اکبر دهخدا

چرند و پرند مجموعه نوشته های طنز اجتماعی و سیاسی علی اكبر دهخدا است كه در قالب داستان كوتاه، اعلامیه، تلگراف، گزارش خبری و... نوشته شده است. این کتاب همه مقالاتی را که در آن زمان تحت عنوان «چرند پرند» در صوراسرافیل (چه در ایران و چه در سویس) منتشر شده اند را شامل مي گردد

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

چرند و پرند

  • 200,000ریال


پیشنهاد کتاب

افسانه های هفتاد و دو ملت