• پنجاه متفکر کلیدی توسعه

پنجاه متفکر کلیدی توسعه

پنجاه متفکر کلیدی توسعه -- دیوید سایمون -- ترجمۀ مهدی فرهمندنژاد

تعداد  صفحه 520
نوبت چاپ سوم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز


کتاب پنجاه متفکر کلیدی توسعه را می‌توان نوعی دانشنامۀ توسعه نامید. شاخص‌ترین و در عین حال متنوع‌ترین اندیشمندان حوزۀ توسعه در این کتاب معرفی شده‌اند. در میان آن‌ها اقتصاددانان و مدیران بلندپایه و بین‌المللی، سیاستمداران و دولتمردانی از کشورهای جهان اول تا جهان سوم، رهبران  بزرگ سیاسی و نظریه‌پردازان دانشگاهی به چشم می‌آیند. یکی سوسیالیست و مارکسیست و دیگری نئولیبرالیست و باورمند به سرمایه‌داری است؛ یکی از منظر منطقه‌ای و بومی می‌خواهد راه توسعه را هموار کند و دیگری از راه نهادها و مؤسسات اداری و مالی بین‌المللی؛ یکی توسعه را در ستیز  میان جهان اول و سوم و دیگری در آشتی و همکاری میان این دو جستجو می‌کند؛ یکی دغدغه‌اش در نظر گرفتن اصول فمینیستی در برنامه‌های توسعه است و دیگری گمان می‌کند توجه به اصول بوم‌شناختی و زیست‌محیطی اساس ایجاد یک برنامۀ توسعۀ پایدار است. 

خواننده پس از مطالعۀ این کتاب از گستردگی دیدگاه‌ها و نظریه‌های توسعه به شگفت می‌آید، اما می‌تواند مطمئن باشد برای هر رویکرد قابل تصوری از توسعه‌گرایی، سرنخ‌هایی مهم  در  این کتاب یافت می‌شود. متفکرانی از چهار گوشۀ جهان و  از  نگرش‌های مختلف و  هر  یک با کوله‌باری از  تجربه‌های سیاسی و اداری در متنوع‌ترین کشورهای دنیا راه‌های توسعه را  ترسیم می‌کنند.  خوانندۀ ایرانی می‌تواند با این پرسش که به راستی چه راهی برای توسعۀ ایران، چه از جهت ملی و چه به لحاظ منطقه‌ای، مناسب است، با نگاهی تطبیقی به مباحث و نمونه‌های مطرح‌شده در کتاب، به گمانه‌زنی در بارۀ امروز  و  فردایمان بپردازد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

پنجاه متفکر کلیدی توسعه

  • 1,280,000ریال
  • 1,088,000ریال


پیشنهاد کتاب

پنجاه متفکر کلیدی جرم شناسی

پنجاه متفکر کلیدی جرم شناسی

3,570,000ریال 4,200,000ریال

پنجاه متفکر کلیدی جهانی شدن

پنجاه متفکر کلیدی جهانی شدن

1,870,000ریال 2,200,000ریال

پنجاه متفکر کلیدی روان شناسی

پنجاه متفکر کلیدی روان شناسی

3,230,000ریال 3,800,000ریال

پنجاه متفکر بزرگ سیاسی

پنجاه متفکر بزرگ سیاسی

3,272,500ریال 3,850,000ریال

پنجاه شخصیت مشهور اسلام

پنجاه شخصیت مشهور اسلام

2,125,000ریال 2,500,000ریال