• درآمدی تصویری بر اخلاق

درآمدی تصویری بر اخلاق

درآمدی تصویری بر اخلاق | دیو رابینسون ، کریس گرت | ترجمۀ مجتبی گلستانی

آیا دین همان سرچشمه اخلاق است؟ آیا اخلاقی بودن به سادگی همانا موضوعی مربوط به اطاعت از فرمان های الاهی است؟ افرادی با ذهنی مستقل، مثل سقراط، گفته اند که در اخلاق، چیزی بیش تر از اطاعت دیندارانه وجود دارد. یکی از دلایل امر این است که فرمان های دینی ادیان گوناگون با هم تفاوت هایی دارند.

ملحدان و ندانم انگاران اطاعت از دستور خداوند را انکار می کنند، زیرا به نادرستی این دستورها باور دارند. آنچه بسیاری از فیلسوفان جستجو می کنند، راهی است برای توجیه ارزش های اخلاقی، ارزش هایی که مستقل از باور دینی اند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

درآمدی تصویری بر اخلاق

  • 285,000ریال
  • 242,250ریال


پیشنهاد کتاب

نظریۀ بازی

نظریۀ بازی

361,250ریال 425,000ریال

فلسفه علم

فلسفه علم

242,250ریال 285,000ریال

درآمدی تصویری بر هاوکینگ

درآمدی تصویری بر هاوکینگ

242,250ریال 285,000ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

242,250ریال 285,000ریال

درآمدی تصویری بر داروین

درآمدی تصویری بر داروین

578,000ریال 680,000ریال

درآمدی تصویری بر روان شناسی

درآمدی تصویری بر روان شناسی

276,250ریال 325,000ریال

درآمدی تصویری بر نیچه

درآمدی تصویری بر نیچه

327,250ریال 385,000ریال

درآمدی تصویری بر فمینیسم

درآمدی تصویری بر فمینیسم

1,530,000ریال 1,800,000ریال