• نظریۀ بازی

نظریۀ بازی -- درآمدی تصویری

نظریۀ بازی -- درآمدی تصویری -- ایوان پستین ، تووانا پستین -- ترجمۀ مریم الماسی


نظریه بازی‌ می‌تواند به تحلیل همة محیط‌هایی کمک کند که در آن‌ها بهترین اقدام هر فرد به رفتار سایرین بستگی دارد.
در اقتصاد، تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها تحت‌تأثیر توقعاتشان از انتخاب محصول، قیمت و تبلیغات رقیبشان است. 
در علوم سیاسی، برنامه کار نامزدها تحت‌تأثیر سیاست‌هایی است که رقبایشان اعلام می‌کنند. 
در زیست‌شناسی، حیوانات باید بر سر منابع کمیاب با هم رقابت کنند؛ اما اگر با برخی رقبایشان بیش از حد خشن باشند، خودشان آسیب می‌بینند. 
در علوم کامپیوتر، کامپیوترهای شبکه‌شده بر سر پهنای باند رقابت می‌کنند. 
در جامعه‌شناسی، رفتارهای غیرمتعارف در ملأعام از برخورد دیگران تأثیر می‌پذیرد و  این برخورد خود در بستر فرهنگ اجتماعی شکل گرفته است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

نظریۀ بازی

  • 425,000ریال
  • 361,250ریال


پیشنهاد کتاب

فلسفه علم

فلسفه علم

242,250ریال 285,000ریال

درآمدی تصویری بر هاوکینگ

درآمدی تصویری بر هاوکینگ

242,250ریال 285,000ریال

درآمدی تصویری بر اخلاق

درآمدی تصویری بر اخلاق

242,250ریال 285,000ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

242,250ریال 285,000ریال

درآمدی تصویری بر داروین

درآمدی تصویری بر داروین

1,275,000ریال 1,500,000ریال

درآمدی تصویری بر روان شناسی

درآمدی تصویری بر روان شناسی

276,250ریال 325,000ریال

درآمدی تصویری بر نیچه

درآمدی تصویری بر نیچه

327,250ریال 385,000ریال

درآمدی تصویری بر فمینیسم

درآمدی تصویری بر فمینیسم

1,530,000ریال 1,800,000ریال