• نظریۀ بازی

نظریۀ بازی -- درآمدی تصویری

نظریۀ بازی -- درآمدی تصویری -- ایوان پستین ، تووانا پستین -- ترجمۀ مریم الماسی


نظریه بازی‌ می‌تواند به تحلیل همة محیط‌هایی کمک کند که در آن‌ها بهترین اقدام هر فرد به رفتار سایرین بستگی دارد.
در اقتصاد، تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها تحت‌تأثیر توقعاتشان از انتخاب محصول، قیمت و تبلیغات رقیبشان است. 
در علوم سیاسی، برنامه کار نامزدها تحت‌تأثیر سیاست‌هایی است که رقبایشان اعلام می‌کنند. 
در زیست‌شناسی، حیوانات باید بر سر منابع کمیاب با هم رقابت کنند؛ اما اگر با برخی رقبایشان بیش از حد خشن باشند، خودشان آسیب می‌بینند. 
در علوم کامپیوتر، کامپیوترهای شبکه‌شده بر سر پهنای باند رقابت می‌کنند. 
در جامعه‌شناسی، رفتارهای غیرمتعارف در ملأعام از برخورد دیگران تأثیر می‌پذیرد و  این برخورد خود در بستر فرهنگ اجتماعی شکل گرفته است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

نظریۀ بازی

  • 425,000ریال


پیشنهاد کتاب

فلسفه علم

فلسفه علم

285,000ریال

هاوکینگ

هاوکینگ

285,000ریال

اخلاق

اخلاق

285,000ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

285,000ریال

درآمدی تصویری بر داروین
روان شناسی - درآمدی تصویری
درآمدی تصویری بر نیچه
درآمدی تصویری بر فمینیسم