• آنتونیو گرامشی

آنتونیو گرامشی

آنتونیو گرامشی -- جیمز جول -- ترجمه محمدرضا زمردی

گرامشی ماتریالیسم دیالکتیکی خام را که به تصور او  توسط نظریه پرداز بلشویک ، بوخارین ، ارائه شده بود ، رد کرد و کوشید تا آموزه ماتریالیسم تاریخی را دوباره صورت بندی کند ، آن هم به گونه ای که هم تاثیر ایده هابز از تاریخ راه دهد و هم تاثیر اراده فردی انسان را لحاظ کند . این تاکید بر تاثیرات فکری و فرهنگی ، و نه صرفا تاثیرات اقتصادی ، گرامشی را قادر ساخت تا آموزه هژمونی خود را بپروراند ، مفهومی که تبیین می کند چگونه نظام اجتماعی و اقتصادی خاصی ، تسلط و  نفوذش را حفظ کرده و طرفداران و حامیانش را نگه می دارد. گرامشی ، برخلاف اگثر مارکسیست ها پی برد که حکمرانی طبقه ای بر طبقه دیگر ، فقط به قدرت اقتصادی یا فیزیکی بستگی ندارد ، بلکه به ترغیب و متقاعد کردن طبقه تحت حکومت به پذیرش نظام باورهای طبقه حاکم و سهیم شدن در ارزش های اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی آن ها نیز بستگی دارد

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آنتونیو گرامشی

  • نویسنده: جیمز جول
  • شابک: 978643805296
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 185,000ریال


پیشنهاد کتاب

مارکس - درآمدی بسیار کوتاه
هژمونی و استراتژی سوسیالیستی
ژیل دلوز

ژیل دلوز

320,000ریال

هگل یا اسپینوزا

هگل یا اسپینوزا

1,200,000ریال