• به طعم فرهنگ: جامعه‌شناسی سیاسی پی‌یر بوردیو

به طعم فرهنگ

به طعم فرهنگ -- جامعه شناسی پی یر بوردیو -- حجت الله ایوبی

تعداد  صفحه 215
نوبت چاپ دوم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

 

پیــر بوردیـــو نــامـی شنـــاختـه‌شــده در سپـهر علــوم انسانــی به ‌ویـژه در عــرصهٔ جامعه‌شناسی است. نظریهٔ میدان‌ها، و آفرینش مفاهیم مهم و تازه‌ای مانند هبیتوس (خیم)، سرمایهٔ نمادین، خشونت نمادین، طبقه‌بندی، رابطهٔ بین هبیتوس و سلیقه و سبک زندگی پاره‌ای از این مفاهیم مهم هستند. تلاش بوردیو برای گشودن راه میانه بین عینی و ذهنی و گذر از دوگانه‌های رایج دورانش او را شایستهٔ نام جامعه‌شناس برجسته و بزرگ روزگار ما نموده است. نظریهٔ میدان و فضا را می‌توان قلب تپندهٔ نظریهٔ عمومی او در جامعه‌شناسی دانست. یــکی از برجســتگی‌های بوردیو، کوشــش او برای بیــرون کشیــدن نظریه‌هایش از پیمایش‌های علمی و پرشماری است که با پژوهشگران انجام داده است.

اندیشه‌های جامعه‌شناسانه بوردیو در ایران به خوبی شناخته شده است. اما در این کتاب تلاش شده است از بوردیوی جامعه‌شناس سیاسی رونمایی شود. چاپ کتاب دربارهٔ دولت ده سال پس از درگذشتش این کار را آسان‌تر کرده است. جامعه‌شناسی سیاسی بوردیو بی‌گمان به‌ طعم فرهنگ است. بوردیو با موفقیت توانست فرهنگ را به عنوان متغیر مهم و حتی مستقل برای تبیین پدیده‌های سیاسی به کار گیرد. بررسی نقش سرمایه‌های فرهنگی برای فهم رفتار سیاسی، جنبش‌های سیاسی، و به‌ویژه دیدگاه بوردیو دربارهٔ طبقه‌بندی اجتماعــی و سیاســی بر اساس سبـک زنــدگی و سلیـقه از نــوآوری‌های او در جامعه‌شناسی سیاسی است. در این کتاب کوشش شده است نظریه‌های سیاسی بوردیو در چارچوب پاردایم فکری او تبیین شود.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

به طعم فرهنگ: جامعه‌شناسی سیاسی پی‌یر بوردیو

  • 780,000ریال
  • 663,000ریال


پیشنهاد کتاب

تمایز

تمایز

4,675,000ریال 5,500,000ریال