• محمد علی سپانلو

محمد علی سپانلو

محمد علی سپانلو | اردوان امیری نژاد - محسن فرجی

درباره این جلد از مجموعه تاریخ شفاهی که به زندگی زنده یاد محمد علی سپانلو مربوط می شود باید گفت که حافظه کم نظیر ایشان در حفظ خاطرات و ماجراها و اتفاقات گوناگون باعث شد تا گزارشی وسیع از تاریخ ادبیات معاصر ایران تدوین شود.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

محمد علی سپانلو

  • 400,000ریال
  • 340,000ریال


پیشنهاد کتاب

سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی

157,250ریال 185,000ریال

عمران صلاحی

عمران صلاحی

34,000ریال 40,000ریال

ضیاء موحد

ضیاء موحد

148,750ریال 175,000ریال

هوشنگ گلشیری

هوشنگ گلشیری

1,530,000ریال 1,800,000ریال