• میرزاده عشقی

میرزاده عشقی -- سولماز نراقی

 

ياران عبث نصيحت بي حاصلم كنيد

ديوانه ام من عقل ندارم ولم كنيد

 

ممنون اين نصايحم اما من آن چنان

ديوانه اي نيم كه شما عاقلم كنيد

 

مجنونم آن چنين كه مجانين ز من رمند

واي ار به مجلس عقلا داخلم كنيد

 

من مطلع نيم كه چه با من نموده عشق

خوب است اين قضيه سوال از دلم كنيد

 

يك ذره غير عشق و جنون ننگريد هيچ

در من اگر كه تجزيه آب و گلم كنيد

 

كم طعنه ام زنيد كه غرقي به بحر بهت 
مرديد اگر هدايت بر ساحلم كنيد

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

میرزاده عشقی

  • 35,000ریال
  • 29,750ریال