• تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار

تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار

تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار | گردآوری: سمیه سادات شفیعی

تعداد صفحه ۳۵۵
نوبت چاپ هفتم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

کتاب تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار به برخی زوایای پنهانِ جامعۀ ایرانی عصر قاجار پرتو می افکند که معمولاً در تاریخ نگاری مرسوم به آن توجه نشده یا کم تر به آن توجه شده است: جامعۀ زنان و مسائل زنان. کتاب می کوشد از میان همان منابعی که معمولاً برای روایت تاریخ عصر قاجار به کار می رفته است یا با دست بردن به برخی منابعِ کم تر شناخته شده، خواننده را به نیمه ای تاریک ببرد و با سرنوشت هایی فراموش شده آشنا کند: سرنوشت دختران، زنان و مادران ایرانی. از این رهگذر تصاویر جدید، نامنتظره و تأمل برانگیزی از زن و زنانگی در عصر قاجار به دست آمده است که خود می تواند سرنخ هایی را برای طیف گسترده ای از مطالعات آتی در همین حوزه به دست دهد. زنان به عنوان نیمۀ سرنوشت ساز جامعه، نیمه ای سرکوب شده، کم تر برخوردار و فرورفته در زیر سازوکارهای مردسالار، در روایت های تاریخی آن چنان که باید دیده نشده اند. پژوهشگران کتاب تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار به ما کمک می کنند تا به کوچه پس کوچه ها و داستان های نانوشتۀ زنان قاجار برویم و برخی انگاره های رایج و تأمل ناشدۀ خود دربارۀ زنان ایرانی را اصلاح یا تعدیل کنیم.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار

  • 3,200,000ریال
  • 2,720,000ریال


پیشنهاد کتاب

زندگی روزمره در ایران مدرن

زندگی روزمره در ایران مدرن

1,870,000ریال 2,200,000ریال

خاطرات سرهارفورد جونز

خاطرات سرهارفورد جونز

2,125,000ریال 2,500,000ریال

توپوزقلی میرزا

توپوزقلی میرزا

1,870,000ریال 2,200,000ریال

کاوشی در فلسفه فمینیستی

کاوشی در فلسفه فمینیستی

935,000ریال 1,100,000ریال

مهاجرت نخبگان

مهاجرت نخبگان

2,720,000ریال 3,200,000ریال