• مناجات و گفتار پیر هرات

مناجات و گفتار پیر هرات - چاپ سوم -- خواجه عبدالله انصاری

 

خواجه عبدالله انصاری (481-396 هـ . ق) از ادبا، علما و عرفای برجسته قرن پنجم است. در نظم و نثر قریح سرشار و استعداد ذاتی دارد. نظم او شیرین و نثرش دلنشین و آهنگین است. گفته شده كه دیوان شعر عربی او حاوی شش هزار بیت شعر است و در حدود چهار هزار بیت نیز شعر فارسی از او عمدتا در قالب رباعی و غزل موجود بوده است. اما نثر او در نهایت فصاحت و بلاغت است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

مناجات و گفتار پیر هرات

  • 185,000ریال


پیشنهاد کتاب

دیوان ناصرخسرو

دیوان ناصرخسرو

220,000ریال

سوانح - احمد غزالی
مثنوی معنوی

مثنوی معنوی

450,000ریال

موش و گربه

موش و گربه

780,000ریال