• تمدن و فرهنگ

تمدن و فرهنگ

تمدن و فرهنگ - همگرایی فرهنگی جهان و تحول فرهنگی ایرانیان -- مرتضی مردیها

تعداد  صفحه 340
نوبت چاپ سوم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

در پیچیدگی انبوه جهان ما، یافتن راهی سربراه به رهایی دشوار است، ولی شاید راهی باشد که به رهایی کمک کند. این کتاب می‌کوشد وجهی از این راه را نشان دهد: راه رهایی از خطای فهم رایج از نسبت تمدن و فرهنگ، با مشخصۀ فرادستی فرهنگ نسبت به تمدن، که کژی آن موجب کاستی بوده است.
نیمۀ نخست کتاب بحثی است نظری در بارۀ فرهنگ، چیستی و چرایی آن، و  نقشی که تمدن و پیشرفت مادی بر  آن می‌گذارد. نگاه من نشان می‌دهد که فرهنگ نه اصالتی دارد و  نه شکوهی. به سادگی زیردست تمدن می‌نشیند و تابع و خدمتگزار آن است. نیمۀ دوم، همین موضوع را در زمینۀ ایرانِ پس از انقلاب و جنگ و تحولات فرهنگی آن بررسی می‌کند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

تمدن و فرهنگ

  • 650,000ریال
  • 552,500ریال


پیشنهاد کتاب

فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع