• آسمانی تر از نام خورشید - گزیده اشعار فریدون مشیری

آسمانی تر از نام خورشید - گزیده اشعار فریدون مشیری

آسمانی تر از نام خورشید - گزیده اشعار فریدون مشیری -- گزینش اشعار بهار مشیری - بابک مشیری


تنها درخت کوچة ما‌ ـ در میان شهرـ
تیری‌ست بی‌چراغ‌!

اهل محله، مردم زحمت‌کشِ صبور،
از صبح تا غروب،
در انتظار معجزه‌ای ـ شایدـ 
در کار برق و آب
امضای این و آن را طومار می‌کنند.

شب‌ها، میان ظلمتِ مطلق، سکوتِ محض
بر خود هجوم دغدغه را تا سرودِ صبح
هموار می‌کنند.

گفتم: «سرود صبح؟»
ـ آری، به روی شاخة آن تیرِ بی‌چراغ
زاغان رهگذر،
صبح ملولِ گم‌شده در گرد و خاک را
اقرار می‌کنند!

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آسمانی تر از نام خورشید - گزیده اشعار فریدون مشیری

  • 580,000ریال


پیشنهاد کتاب