• آسمانی تر از نام خورشید - گزیده اشعار فریدون مشیری

آسمانی تر از نام خورشید - گزیده اشعار فریدون مشیری

آسمانی تر از نام خورشید - گزیده اشعار فریدون مشیری | گزینش اشعار بهار مشیری - بابک مشیری

تنها درخت کوچه ما ـ در میان شهرـ

تیری ست بی چراغ!

اهل محله، مردم زحمت کشِ صبور،

از صبح تا غروب،

در انتظار معجزه ای ـ شایدـ

در کار برق و آب

امضای این و آن را طومار می کنند.

شب ها، میان ظلمت مطلق، سکوت محض

بر خود هجوم دغدغه را تا سرود صبح

هموار می کنند.

گفتم: «سرود صبح؟»

ـ آری، به روی شاخه آن تیرِ بی چراغ

زاغان رهگذر،

صبح ملولِ گم شده در گرد و خاک را

اقرار می کنند!

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آسمانی تر از نام خورشید - گزیده اشعار فریدون مشیری

  • 580,000ریال
  • 493,000ریال


پیشنهاد کتاب