• با عاطفه های قرن مفرغ

با عاطفه های قرن مفرغ

با عاطفه های قرن مفرغ -- فرزاد کریمی


برداشت آزادی از افسانة شاه پریان
قصة هزارویکمین شب شهرزاد
تو ...
شهرآشوب پایتخت عباسی
قاتل هزار امیر شب‌زنده‌دار
به وقت معاشقه‌های ناتمام

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

با عاطفه های قرن مفرغ

  • 250,000ریال


پیشنهاد کتاب

فروتن، به وقت اسطوره شدن