• هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی - درآمدی تصویری -- هنری برایتون ، هاوارد سلینا -- ترجمه زهرا دشتبان


ادراک، هشیاری و تفکر یک راز است. با توجه به ادراک حال حاضر ما، هیچ پاسخی برای مسئلة ادراک، هشیاری و تفکر مکانیکی وجود ندارد. در بهترین حالت، این بحث به موضوع هدفمند بودن محدود شده است؛ موضوعی که فلاسفه از قرون وسطا در بارة آن مجادله می‌کردند و به غایت و هدف چیز‌ها اشاره داشت و این‌که هشیاری همیشه جزئی از چیزی است که شامل خودِ هشیاری هم می‌شود.
هوش مصنوعی به صورت کاملاً اتفاقی از همین مشکل قدیمی به وجود آمد. هدفمندی واقعاً چیست؟ آیا واقعاً وجود دارد؟ اگر وجود دارد آیا هیچ پایة فیزیکی دارد؟

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

هوش مصنوعی

  • 285,000ریال
  • 242,250ریال


پیشنهاد کتاب

نظریۀ بازی

نظریۀ بازی

361,250ریال 425,000ریال

فلسفه علم

فلسفه علم

242,250ریال 285,000ریال

هاوکینگ

هاوکینگ

242,250ریال 285,000ریال

درآمدی تصویری بر اخلاق

درآمدی تصویری بر اخلاق

242,250ریال 285,000ریال

درآمدی تصویری بر داروین

درآمدی تصویری بر داروین

578,000ریال 680,000ریال

درآمدی تصویری بر روان شناسی

درآمدی تصویری بر روان شناسی

276,250ریال 325,000ریال

درآمدی تصویری بر نیچه

درآمدی تصویری بر نیچه

327,250ریال 385,000ریال