• اخلاق

درآمدی تصویری بر اخلاق

درآمدی تصویری بر اخلاق -- دیو رابینسون ، کریس گرت -- ترجمۀ مجتبی گلستانی


آیا دین همان سرچشمة اخلاق است؟ آیا اخلاقی بودن به سادگی همانا موضوعی مربوط به اطاعت از فرمان‌های الاهی است؟ افرادی با ذهنی مستقل، مثل سقراط، گفته‌اند که در اخلاق، چیزی بیش‌تر از اطاعت دیندارانه وجود دارد. یکی از دلایل امر این است که فرمان‌های دینی ادیان گوناگون با هم تفاوت‌هایی دارند.
ملحدان و ندانم‌انگاران اطاعت از دستور خداوند را انکار می‌کنند، زیرا  به نادرستی این دستورها باور دارند. آنچه بسیاری از فیلسوفان جستجو می‌کنند، راهی است برای توجیه ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌هایی که مستقل از باور دینی‌اند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

اخلاق

  • 285,000ریال


پیشنهاد کتاب

نظریۀ بازی

نظریۀ بازی

425,000ریال

فلسفه علم

فلسفه علم

285,000ریال

هاوکینگ

هاوکینگ

285,000ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

285,000ریال

درآمدی تصویری بر داروین
روان شناسی - درآمدی تصویری
درآمدی تصویری بر نیچه
درآمدی تصویری بر فمینیسم