• درآمدی تصویری بر هاوکینگ

هاوکینگ - درآمدی تصویری

هاوکینگ - درآمدی تصویری -- جوزف پاتریک مک ووی ، اسکار زاراته -- ترجمۀ عاطفه عباسیان


همه از اقبال بد هاوکینگ شنیده‌اند. همه چیز از عصری در بهار 1962 آغاز شد، زمانی که حس کرد بستن بند کفش برایش سخت است. پزشکان گفتند دو سال بیش‌تر زنده نخواهد ماند. اما او زنده ماند و مغزش، یگانه ابزار او در انجام حرفه‌ای که انتخاب کرده بود، فیزیک نظری، به هیچ وجه از بیماری متأثر نشد.
هدف نهایی این کتاب درک دستاورد‌های استیون هاوکینگ است، کسی که نظریه گرانش انیشتین را به غایتش رساند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

درآمدی تصویری بر هاوکینگ

  • 285,000ریال
  • 242,250ریال


پیشنهاد کتاب

نظریۀ بازی

نظریۀ بازی

361,250ریال 425,000ریال

فلسفه علم

فلسفه علم

242,250ریال 285,000ریال

درآمدی تصویری بر اخلاق

درآمدی تصویری بر اخلاق

242,250ریال 285,000ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

242,250ریال 285,000ریال

درآمدی تصویری بر داروین

درآمدی تصویری بر داروین

578,000ریال 680,000ریال

درآمدی تصویری بر روان شناسی

درآمدی تصویری بر روان شناسی

276,250ریال 325,000ریال

درآمدی تصویری بر نیچه

درآمدی تصویری بر نیچه

327,250ریال 385,000ریال

درآمدی تصویری بر فمینیسم

درآمدی تصویری بر فمینیسم

467,500ریال 550,000ریال