• هاوکینگ

هاوکینگ - درآمدی تصویری

هاوکینگ - درآمدی تصویری -- جوزف پاتریک مک ووی ، اسکار زاراته -- ترجمۀ عاطفه عباسیان


همه از اقبال بد هاوکینگ شنیده‌اند. همه چیز از عصری در بهار 1962 آغاز شد، زمانی که حس کرد بستن بند کفش برایش سخت است. پزشکان گفتند دو سال بیش‌تر زنده نخواهد ماند. اما او زنده ماند و مغزش، یگانه ابزار او در انجام حرفه‌ای که انتخاب کرده بود، فیزیک نظری، به هیچ وجه از بیماری متأثر نشد.
هدف نهایی این کتاب درک دستاورد‌های استیون هاوکینگ است، کسی که نظریه گرانش انیشتین را به غایتش رساند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

هاوکینگ

  • 285,000ریال


پیشنهاد کتاب

نظریۀ بازی

نظریۀ بازی

425,000ریال

فلسفه علم

فلسفه علم

285,000ریال

اخلاق

اخلاق

285,000ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

285,000ریال

درآمدی تصویری بر داروین
روان شناسی - درآمدی تصویری
درآمدی تصویری بر نیچه
درآمدی تصویری بر فمینیسم