• فلسفه علم

فلسفۀ علم - درآمدی تصویری

فلسفۀ علم - درآمدی تصویری -- ضیاء الدین سردار ، بورین ونلون -- ترجمۀ زهرا دشتبان


جهان ما با علم شکل گرفته و از آن مشتق شده است. می‌توان گفت که تقریباً تمامی مزایای زندگی مدرن ــ از آنتی‌بیوتیک‌ها گرفته تا رایانه‌ها، از فهم ما نسبت به سیر تکامل بشر گرفته تا توانایی‌مان در نشاندن ماهواره در سیاره زحل ــ همگی محصول علمند. اما دانش قلمرویی نزاع‌آفرین است چرا که فارغ از مزایایش، تهدیدهایی جدی نیز برای بشریت به ارمغان آورده است. فلسفه علم در پی گشودن گره این تعارض‌ها و تبیین تصویری مشخص از قلمروهای علم است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

فلسفه علم

  • 285,000ریال
  • 242,250ریال


پیشنهاد کتاب

نظریۀ بازی

نظریۀ بازی

361,250ریال 425,000ریال

درآمدی تصویری بر هاوکینگ

درآمدی تصویری بر هاوکینگ

242,250ریال 285,000ریال

درآمدی تصویری بر اخلاق

درآمدی تصویری بر اخلاق

242,250ریال 285,000ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

242,250ریال 285,000ریال

درآمدی تصویری بر داروین

درآمدی تصویری بر داروین

1,275,000ریال 1,500,000ریال

درآمدی تصویری بر روان شناسی

درآمدی تصویری بر روان شناسی

276,250ریال 325,000ریال

درآمدی تصویری بر نیچه

درآمدی تصویری بر نیچه

327,250ریال 385,000ریال

درآمدی تصویری بر فمینیسم

درآمدی تصویری بر فمینیسم

1,530,000ریال 1,800,000ریال