• فلسفه علم

فلسفۀ علم - درآمدی تصویری

فلسفۀ علم - درآمدی تصویری -- ضیاء الدین سردار ، بورین ونلون -- ترجمۀ زهرا دشتبان


جهان ما با علم شکل گرفته و از آن مشتق شده است. می‌توان گفت که تقریباً تمامی مزایای زندگی مدرن ــ از آنتی‌بیوتیک‌ها گرفته تا رایانه‌ها، از فهم ما نسبت به سیر تکامل بشر گرفته تا توانایی‌مان در نشاندن ماهواره در سیاره زحل ــ همگی محصول علمند. اما دانش قلمرویی نزاع‌آفرین است چرا که فارغ از مزایایش، تهدیدهایی جدی نیز برای بشریت به ارمغان آورده است. فلسفه علم در پی گشودن گره این تعارض‌ها و تبیین تصویری مشخص از قلمروهای علم است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

فلسفه علم

  • 285,000ریال


پیشنهاد کتاب

نظریۀ بازی

نظریۀ بازی

425,000ریال

هاوکینگ

هاوکینگ

285,000ریال

اخلاق

اخلاق

285,000ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

285,000ریال

درآمدی تصویری بر داروین
روان شناسی - درآمدی تصویری
درآمدی تصویری بر نیچه
درآمدی تصویری بر فمینیسم