• آموزش خودمراقبتی

آموزش خودمراقبتی - روشی برای پیشگیری از سوء استفاده از کودکان و جلوگیری از آزار جنسی آن ها

آموزش خودمراقبتی - روشی برای پیشگیری از سوء استفاده از کودکان و جلوگیری از آزار جنسی آن ها - سخنی با مادران، پدران، معلمان و مربیان -- دکتر الهه خوشنویس، شیما ستاری


موضوع سوءاستفاده از کودکان و آزار جنسی آن‌ها دغدغة اغلب والدین و یکی از نگرانی‌های جدی آن‌هاست، در این کتاب برآنیم تا اطلاعاتی را در بارة آموزش خودمراقبتی و نقش آن در پیشگیری از سوءاستفاده جنسی در اختیار والدین و مربیان قرار دهیم تا بتوانند با بهره‌گیری از آن‌ها کودکان را از موضوع مهم خودمراقبتی به بهترین شکل آگاه و از آن‌ها حمایت کنند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آموزش خودمراقبتی

  • 135,000ریال