• دموکراسی و محدودیت های خودگرانی

دموکراسی و محدودیت های خودگرانی

دموکراسی و محدودیت های خودگرانی | آدام پشوورسکی | ترجمه محمد زهدی گهرپور


دموکراسی همواره با چهار چالش روبروست؛ چالش هایی که این روزها آتش نارضایتی گسترده و شدیدی را شعله ور کرده است.

این چالش ها عبارتند از :

1.ناتوانی در برقراری برابری در حوزه اجتماعی-اقتصادی

2.ناتوانی در ایجاد حس تاثیر گذار بودن مشارکت سیاسی در مردم

3.ناتوانی در دادن این اطمینان به مردم که دولت ها آنچه از آن ها انتظار می رود انجام می دهند، نه آن چیزی که در اختیار آن ها نیست

4.ناتوانی در ایجاد تعادل میان برقراری نظم و عدم مداخله

با وجود این دموکراسی بی وقفه امیدهای ما را احیا میکند

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

دموکراسی و محدودیت های خودگرانی

  • 380,000ریال
  • 323,000ریال


پیشنهاد کتاب

دموکراسی بدون دموکرات ها

دموکراسی بدون دموکرات ها

582,250ریال 685,000ریال

می توان دموکراسی را نجات داد؟