• ساحر کاسه را دزدید

ساحر کاسه را دزدید

ساحر کاسه را دزدید -- نجیب محفوظ - عبدالسلام العجیلی - محمود الوردانی - حنان شیخ -- ترجمه شهره میرعمادی

خواندن ادبیات روز و داستان های هر ملت از بهترین راه های دست یافتن به شناختی عمیق تر و واقعی  از ملت هایی است که آن ها را بیش تر از طریق اخبار و اعمال حکومت هایشان شناخته ایم

در کتاب ساحر کاسه را دزدید ، داستان هایی از نویسندگان سرشناس معاصر عرب، از مصر، سوریه، لبنان و امارات ارائه شده است

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

ساحر کاسه را دزدید

  • 165,000ریال


پیشنهاد کتاب

سیندرلاهای مسقط