• آموزه و آیین زردشت

آموزه و آیین زردشت

آموزه و آیین زردشت - سه گفتار در گاهان پژوهی -- ایلیا گرشویچ -- ترجمه منیژه اذکایی ، جواد دانش آرا

زمان و زادگاه تاریخی زردشت همواره از مسائل بنیادی گاهان پژوهی و اوستا شناسی بوده است . تاریخ سنتی زردشت فرضیه ای چالش انگیز است که موافق و مخالف را ناگزیر به سلسه ای از مباحثات می اندازد . در این کتاب ، ایلیا گرشویچ در مقام یکی از مدافعان تاریخی سنتی ، همه جوانب موضوع را بر می رسد . گرشویچ محققی است جامع الاطراف و موشکاف که عرصه های تاریخ ، گاهشماری ، جاینام شناسی ، جغرافیای باستان ، فقه اللغه و زبان شناسی تاریخی و دین ایرانی را در می نوردد و اساس استدلال حریفان را نقد می کند . 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آموزه و آیین زردشت

  • 215,000ریال


پیشنهاد کتاب

فلسفه و آیین زرتشت
در جستجوي زرتشت
دین مهری

دین مهری

35,000ریال

دیانت زرتشتي

دیانت زرتشتي

40,000ریال