• فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع

فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع 

مرتضی مردیها --

تولید و تشخیص علمی یک فرآیند طبیعی و لذا درآمیخته با اغتشاش و ابهام و اختلاف است.گفته شده است که به دشواری می توان برای هنر آیین نامه نوشت؛ این درست است، ولی برای علم هم همواره خیلی آسان نمی توان صراط مستقیم ترسیم کرد. برای قضاوت علمی راهی جز دموکراسی نیست، گرچه رای اکثریت مطلقا متضمن اصابت به حقیقت یا فایده نیست. از فیزیک تا تاریخ برای برآورد علمی بودن کتب و مقالات راهی جز سپردن آن به داوری گزیده ای از اهل علم و رای گیری از آنان و بنا کردن بر رای اکثریت نیست. این هنگامی است که بحث بر سر پذیرفتن مقاله ای در کنفرانس یا استادی در دپارتمانی باشد، وگرنه برای اعمال نوعی برآورد عمومی در سطح اجتماع جز به شهرت علمی نوشته ها و نویسندگان نمی توان استناد کرد. تفاوت علم و هنر در این است که علم کم تر از ناحیه عموم و عوام داوری می شود.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع

  • 280,000ریال
  • 238,000ریال


پیشنهاد کتاب

فرهنگ و هویت

فرهنگ و هویت

552,500ریال 650,000ریال

انسان شناسی هنر

انسان شناسی هنر

612,000ریال 720,000ریال

تمدن و فرهنگ

تمدن و فرهنگ

552,500ریال 650,000ریال