• ارنست نولته سیمای یک تاریخ اندیش

ارنست نولته سیمای یک تاریخ اندیش

ارنست نولته سیمای یک تاریخ اندیش | زیگفرید گرلیش | ترجمه مهدی تدینی

ارنست نولته بی تردید جنجال برانگیزترین اندیشمند آلمانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم بوده است. نولته با بیش از نیم قرن پژوهش و اندیشه ورزی، نامی ماندگار از خود در گستره تاریخ ایدئولوژی برجا گذاشته است و آنچه او را به اندیشمندی خاص تبدیل می کند «تاریخ اندیشی» اوست. نولته در دهه 1960 با آثار درخشانی در حوزه فاشیسم پژوهشی به عرصه اندیشه گام نهاد. در میانه دهه 1980 مناقشه نظری میان او و یورگن هابرماس جنجالی بزرگ در آلمان پدید آورد که خیل گستره ای از روزنامه نگاران ، نویسندگان ، تاریخ نگاران و متفکران را به درون خود کشید.
به نقل از سایت ایبنا -

مهدی تدینی مترجم کتاب «ارنست نولته: سیمای یک تاریخ اندیش» می گوید: تفسیر نولته از تاریخ جهان و ایدئولوژی به طور مستقیم در فهم ما تاثیرگذار است. کار بزرگ نولته این است است که برخی ایده های ثابت در ایدئولوژی را دست کاری و تعدیل می کند...
برای مطالعه بیشتر به سایت ایبنا مراجعه کنید :
https://goo.gl/NW2QBF

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

ارنست نولته سیمای یک تاریخ اندیش

  • 850,000ریال
  • 722,500ریال


پیشنهاد کتاب

دموکراسی بدون دموکرات ها

دموکراسی بدون دموکرات ها

582,250ریال 685,000ریال

نظریه های فاشیسم

نظریه های فاشیسم

357,000ریال 420,000ریال

هولوکاست-پیگرد و کشتار یهودیان
ژیل دلوز

ژیل دلوز

272,000ریال 320,000ریال