• فرهنگ و هویت

فرهنگ و هویت 

 -- چارلز لیندولم  --  ترجمه محسن ثلاثی

این کتاب برای پاسخ دادن به پرسش­های دشوار، موادی از سه انگاره بزرگ و گاه متناقض وضعیت بشری بیرون می­کشد: یکی انگاره انسان شناختی، که داده های مردم نگاری گردآوری شده از فرهنگ های گوناگون را تحلیل تفسیر می­کند؛ دیگری انگاره جامعه شناختی، که سازمان­های اجتماعی . ساختارهای نهادی قدرت را با هم مقایسه می­کند؛ و سه دیگر، انگاره روان شناختی، که به بررسی حالت های ذهنی افراد می پردازد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

فرهنگ و هویت

  • 650,000ریال
  • 552,500ریال


پیشنهاد کتاب

اخلاق و پیشرفت

اخلاق و پیشرفت

34,000ریال 40,000ریال

فرهنگ غرب و چالش های آن

فرهنگ غرب و چالش های آن

42,500ریال 50,000ریال

فرهنگ شرق و چالش های آن

فرهنگ شرق و چالش های آن

31,450ریال 37,000ریال

فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع