• نظریه های فاشیسم

نظریه های فاشیسم

نظریه های فاشیسم -- ولفگانگ ویپرمان  -- مهدی تدینی

تعداد  صفحه 222
نوبت چاپ سوم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

کتاب نظریه های فاشیسم نگاهی فراگیر اما مختصر به نظریه های فاشیسم می اندازد و پرسش های پایه ای فاشیسم پژوهی را به خوبی شناسایی و بیان می کند . نظریه پردازی پیرامون فاشیسم ، با تاریخ نویسی فاشیسم پیوندی تنگاتنگ دارد و هنگام بحث نظری ، دانستن تاریخ فاشیسم بسیار مهم است . اما نویسنده به گونه ای ماهرانه از لغزیدن بحث به درون روایت تاریخ خودداری کرده و همین ویژگی فهم کتاب را ساده تر ساخته است .

پروفسور ولفگانگ ویپرمان سال 1975 در دانشگاه برلین به درجه دکتری رسید و سه سال پس از آن ، با نگاشتن رساله ای پیرامون نظریه های بناپارتیسم مارکس و انگلس به کسوت استادی درآمد . او هم رساله دکتری و هم رساله پسادکتری اش را با راهنمایی ارنست نولته نوشت

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

نظریه های فاشیسم

  • 420,000ریال
  • 357,000ریال


پیشنهاد کتاب

درباره روح: هایدگر و این مسئله
دموکراسی بدون دموکرات ها

دموکراسی بدون دموکرات ها

582,250ریال 685,000ریال

ارنست نولته سیمای یک تاریخ اندیش
هولوکاست-پیگرد و کشتار یهودیان