• نظریه های معاصر جامعه شناسی - گسترش سنت کلاسیک

روث ا. والاس - الیسن ولف - ترجمه مهدی داودی - چاپ اول 1396

 جامعه شناسی معاصر ، تقریبا در هر موضوعی ، بر آثار کلاسیک ها ، به ویژه مارکس ، دورکم ، وبر ، زیمل و مید بنا شده و با آن ها در آمیخته است . ما بر این باوریم که بهترین راه برای مطالعه و درک نظریه ، پی گیری شیوه هایی است که جامعه شناسان متاخر از طریق آن ها آثار نویسندگان کلاسیک را گشترش بخشیده اند و درک این مطلب است که افراد به منظور تبیین تحولات اجتماعی چگونه از بینش های نظری واقعا استفاده می کنند . از این رو ، به هنگام بحث درباره ریشه های تاریخی هر دیدگاه ، تشریک مساعی نظریه پردازان کلاسیک  را مستقیما توصیف می کنیم . در سرتاسر این متن شیوه های بسیاری را نیز یادآوری می کنیم که نظریه پردازان و پژوهشگران معاصر به یکسان و از طریق آن ها اندیشه های کلاسیک را به طور فعال به کار می بندند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

نظریه های معاصر جامعه شناسی - گسترش سنت کلاسیک

  • نویسنده: روث ا. والاس
  • شابک: 9786004051163
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 680,000ریال


پیشنهاد کتاب