• محمد علی سپانلو

محمد علی سپانلو

محمد علی سپانلو | اردوان امیری نژاد - محسن فرجی

درباره این جلد از مجموعه تاریخ شفاهی که به زندگی زنده یاد محمد علی سپانلو مربوط می شود باید گفت که حافظه کم نظیر ایشان در حفظ خاطرات و ماجراها و اتفاقات گوناگون باعث شد تا گزارشی وسیع از تاریخ ادبیات معاصر ایران تدوین شود.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

محمد علی سپانلو

  • 400,000ریال
  • 340,000ریال


پیشنهاد کتاب

سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی

157,250ریال 185,000ریال

عمران صلاحی

عمران صلاحی

34,000ریال 40,000ریال

ضیاء موحد

ضیاء موحد

148,750ریال 175,000ریال

هوشنگ گلشیری

هوشنگ گلشیری

2,125,000ریال 2,500,000ریال

سهراب سپهری

سهراب سپهری

1,275,000ریال 1,500,000ریال