• گل گلدون من -سیمین غانم

 گل گلدون من

گل گلدون من -سیمین غانم - چاپ پنجم -- اشرف باقری  - نسرین صفوی

گل گلدون من - مجموعه ای از ترانه ها ، مصاحبه ها ی پراکنده، گفت و گو ها و... با سیمین غانم در کتاب گل گلدون من جمع آوری شده است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

گل گلدون من -سیمین غانم

  • 120,000ریال
  • 102,000ریال


پیشنهاد کتاب

ترانه ها و آهنگ های جاودانه - جلد دو
ترانه و آهنگ‌های جاودانه - جلد یک
خفته در تنگنا - فریدون فروغی

خفته در تنگنا - فریدون فروغی

493,000ریال 580,000ریال

ترانه و آهنگ های جاودانه - جلد سوم