• آن گاه که زردشت سخن گفت

آنگاه زردشت سخن گفت  -- مترجم  عسکر بهرامی

 

 

براستي مسبب پيدايش آخرين مرحلة سرنوشتساز در انقلاب نوسنگي چه چيز يا چه كسي بوده است ؟ در متون ادبي كهن ميتوانيم نشانهها يا اثري بيابيم كه نويددهندة حوزهاي تازه براي جستجو باشد .

مورخان يونان و روم باستان هنگام بازگويي رويدادهاي بسيار كهن در مواردي بسيار اندك به خود اجازه دادهاند تاريخي قطعي تعيين كنند و با اين همه چند تن از آنان ( كسانتوس و پلوتارك ) شخصاً و به وضوح براي زندگي زرتشت ، پيامبر افسانهاي ايران كه گفته ميشود رسالت پيامبرانهاش به مكانهايي بسيار فراتر از سرزمين زادگاهش رسيد ، تاريخي تقريبي بين سال 6500 تا سال 6200 قبل از ميلاد را تعيين كردهاند .

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آن گاه که زردشت سخن گفت

  • 100,000ریال


پیشنهاد کتاب

فلسفه و آیین زرتشت
در جستجوي زرتشت
دین مهری

دین مهری

35,000ریال

دیانت زرتشتي

دیانت زرتشتي

40,000ریال