• دیانت زرتشتي

دیانت زرتشتی 

  --  چاپ دوم -- کای بار، آسموسن، مری بویس  --  مترجم فریدون وهمن

ديانت زرتشتي از اديان كهن ايراني است كه دراين سرزمين به وجود آمده، نشو و نما پيدا كرده، قرن هاي متمادي ميليون ها نفر را تحت نفوذ عوامل روحاني و مباني و تعاليم خاص خود داشته، در طول تاريخ نشيب و فرازها يافته، و سرانجام با غلبه اسلام بر ايران از شوكت و نفوذ افتاده است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

دیانت زرتشتي

  • 40,000ریال


پیشنهاد کتاب

فلسفه و آیین زرتشت
در جستجوي زرتشت
دین مهری

دین مهری

35,000ریال

آن گاه که زردشت سخن گفت
آموزه و آیین زردشت