• پیوندهای ایرانی و اسلامی اسطوره پارزیفال

پیوندهای ایرانی و اسلامی اسطوره پارزیفال -- جلال ستاری​

 

پارزیفال (پرسوال) نام قهرمان رمانی ناتمام از كرتین تروایی، بزرگترین شاعر قرون وسطی، است كه در حدود سالهای 1190-1181 م تالیف شده است. نویسنده در این پژوهش با بررسی اسطورهی پررمز و راز پارزیفال به دنبال منبع شرقی آن و نمونههای برابری است كه معنای صور نوعی یا مثالی در فرهنگ ما دارد. ابتدا روایت چندی كه از اسطورهی پرسوال موجود است برای درك اختلافات فاحشی كه میان آنهاست آورده میشود، سپس منظومهی طولانی پارزیفال كه به وسیلهی وافرام آلمانی سروده شده ذكر میگردد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

پیوندهای ایرانی و اسلامی اسطوره پارزیفال

  • نویسنده: جلال ستاری
  • شابک: 9789643800
  • آماده ارسال: ناموجود
  • 165,000ریال
  • 140,250ریال


پیشنهاد کتاب

افسانه‌های ایرانیان

افسانه‌های ایرانیان

153,000ریال 180,000ریال

داستان هایی از هزار و یک ‌شب

داستان هایی از هزار و یک ‌شب

552,500ریال 650,000ریال

بهلول

بهلول

221,000ریال 260,000ریال

اسطورگی و فرهیختگی

اسطورگی و فرهیختگی

19,550ریال 23,000ریال

توپوزقلی میرزا

توپوزقلی میرزا

1,870,000ریال 2,200,000ریال