• پیوندهای ایرانی و اسلامی اسطوره پارزیفال

پیوندهای ایرانی و اسلامی اسطوره پارزیفال -- جلال ستاری​

 

پارزیفال (پرسوال) نام قهرمان رمانی ناتمام از كرتین تروایی، بزرگترین شاعر قرون وسطی، است كه در حدود سالهای 1190-1181 م تالیف شده است. نویسنده در این پژوهش با بررسی اسطورهی پررمز و راز پارزیفال به دنبال منبع شرقی آن و نمونههای برابری است كه معنای صور نوعی یا مثالی در فرهنگ ما دارد. ابتدا روایت چندی كه از اسطورهی پرسوال موجود است برای درك اختلافات فاحشی كه میان آنهاست آورده میشود، سپس منظومهی طولانی پارزیفال كه به وسیلهی وافرام آلمانی سروده شده ذكر میگردد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

پیوندهای ایرانی و اسلامی اسطوره پارزیفال

  • نویسنده: جلال ستاری
  • شابک: 9789643800
  • آماده ارسال: ناموجود
  • 165,000ریال


پیشنهاد کتاب

افسانه‌های ایرانیان
داستان‌هایی از هزارویک ‌شب
بهلول

بهلول

260,000ریال

اسطورگی و فرهیختگی
توپوزقلی میرزا

توپوزقلی میرزا

485,000ریال