• افسانه های هفتاد و دو ملت

افسانه های هفتاد و دو ملت

 

در این مجموعه پنج افسانه متعلق به كشور ایران، یونان، هند، چین، و مصر فراهم آمده كه عناوین آنها بدینقرار است: "راه و بیراه"، "غار بخت"، "سه مجسمهی طلایی"، "قرص نیروبخش"، و "انجیرهای زمستانی". برای مثال: "سه مجسمهی طلایی" روایتی است از ندیم پادشاه هندوستان با نام "بیربال" كه فردی است خردمند. پادشاه ایران وقتی آوازهی این ندیم هندی را میشنود تصمیم میگیرد تا هوش او را امتحان كند. بدینترتیب كه به استاد زرگر دستور میدهد تا سه مجسمهی طلایی یك شكل و یكاندازه با اندكی تفاوت به یكدیگر ساخته تا بیربال به تفاوت مجسمهها پی ببرد

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

افسانه های هفتاد و دو ملت

  • نویسنده: احمد شاملو
  • شابک: 9789643802264
  • آماده ارسال: ناموجود
  • 125,000ریال


پیشنهاد کتاب

افسانه‌های ایرانیان
چرند و پرند

چرند و پرند

200,000ریال

اسطورگی و فرهیختگی
بن بست ها و ببرهای عاشق

بن بست ها و ببرهای عاشق

1,062,500ریال 1,250,000ریال

نام همۀ شعرهای تو  - احمد شاملو
توپوزقلی میرزا

توپوزقلی میرزا

485,000ریال