• ناگفته‌های عصر دو پهلوی

ناگفته های عصر دوپهلوی - چاپ سوم -- نجفقلی پسیان​

 

این كتاب مروری است بر سرگذشت دو تن از فرزندان رضاشاه "علیرضا "و "فاطمه" كه سرنوشت و زندگی تقریبا مشابهی داشتند" .علیرضا "فرزند تاجالملوك دختر تیمورخان میرپنج بود و بعد از شمس و محمدرضا و اشرف به دنیا آمده بود، اما "فاطمه "دختر ملكه عصمت دولتشاهی بود .رضاشاه از این زن فرزندانی چون عبدالرضا، احمدرضا، فاطمه، محمدرضا و حمیدرضا داشت .سرخوردگی علیرضا و فاطمه، ازدواج با زن و مردی غیر ایرانی، و سرنوشت اندوهبار، وجه مشترك آن دو بود .نویسنده كه به نظر میرسد تا حدودی با اعضای خاندان پهلوی، به ویژه فاطمه و علیرضا آشنایی داشته، در این كتاب مفصل سرگذشت آنها را به رشته تحریر كشیده و بدین طریق گوشههایی از تاریخ و دربار پهلوی را بازگو كرده است .

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

ناگفته‌های عصر دو پهلوی

  • 150,000ریال
  • 127,500ریال


پیشنهاد کتاب

سید ضیا -عامل کودتا

سید ضیا -عامل کودتا

1,275,000ریال 1,500,000ریال

خاطرات شعبان جعفری

خاطرات شعبان جعفری

578,000ریال 680,000ریال

از سوادکوه تا ژوهانسبورگ

از سوادکوه تا ژوهانسبورگ

297,500ریال 350,000ریال

خاطرات محمد یگانه

خاطرات محمد یگانه

1,062,500ریال 1,250,000ریال

 ۶۱ سال شاه

۶۱ سال شاه

408,000ریال 480,000ریال