• تاریخ مختصر ایران

تاریخ مختصر ایران  --  مترجم  حسین سعادت نوری

 

زمانی كه «سرپرسی مولزورث سایكس» سپاهی و مستشرق انگلیسی در هند خدمت میكرد، با زبان فارسی آشنا شد. او از 1893 تا 1918 در ایران، برای انگلیس خدمت كرد. وی در این مدت علاوه بر كارهای نظامی و سیاسی مانند تاسیس كنسولگری كرمان، بلوچستان و سیستان و تاسیس پلیس جنوب، تعدادی كتاب نیز تالیف كرد. از جمله آثار او تاریخ ایران، تاریخ افغانستان، و تاریخ كرمان است. كتاب حاضر، نوشته این مستشرق انگلیسی است كه تاریخ ایران را از زمان مادها و آریاییها تا عصر نویسنده كتاب دربرمیگیرد. از جمله عنوانهای كتاب تاسیس پادشاهی ایران، سلسله ساسانیان، صفویه، و نهضت مشروطیت هستند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

تاریخ مختصر ایران

  • 35,000ریال


پیشنهاد کتاب

کودتا

کودتا

780,000ریال

سید ضیا -عامل کودتا
الموت

الموت

850,000ریال

1970 روز در شماره شش ژان بارت
ایرانیان باستان
برگ هایی از تاریخ تهران
از سوادکوه تا ژوهانسبورگ
نادرشاه

نادرشاه

550,000ریال

پادشاه پارسی - داریوش یکم
کورش کبیر

کورش کبیر

550,000ریال

61 سال شاه

61 سال شاه

480,000ریال

مشروطیت ایران

مشروطیت ایران

20,000ریال

مصلحت نامه

مصلحت نامه

480,000ریال

تاریخ استان مرکزی
هاله هسته ای

هاله هسته ای

350,000ریال