• آواز چگور - مهدی اخوان‌ثالث

آواز چگور - زندگی و شعر مهدی اخوان ثالث

آواز چگور - زندگی و شعر مهدی اخوان ثالث (م.امید) -- محمد رضا محمدی آملی


شعر اخوان یکی از سرچشمه‌های زلال شعر امروز است و تأثیر آن بر نسل خودش و نسل بعدی مهم است. اخوان میراث شعر و نظریة نیمایی را با هم تلفیق کرد و نمونه‌ای ایجاد کرد که بدون این‌که از سنت گسسته باشد، بدعتی بر جای گذاشت. اخوان مضامین خاص خودش را داشت، مضامینی در سوگ بر آنچه که در دلش وجود داشت ـ این سوگ گاهی به ایران کهن برمی‌گشت و گاه به روزگاران گذشتة خودش و اصولاً سرشار از سوز و حسرت بودـ این مضامین شیوة خاص اخوان را پدید آورد به همین دلیل در او هم تأثیری از گذشته می‌توانیم ببینیم و هم تأثیر او را در دیگران یعنی در نسل بعدی می‌توان مشاهده کرد.

نادر نادرپور


کتاب شامل متنهای ادبی و شعرهایی در قالبهای غزل، رباعی، نو و مثنوی، با مضمونهای عارفانه، عاشقانه، مذهبی و تقدیمی است. پارهای از عنوانهای این سرودهها عبارتاند از: به ترتیب عشق؛ گمشده؛ تا خدا؛ شكوفه عشق؛ بانوی من؛ زهر و شكر؛ زوال خودپرستی؛ ای معتقد ای ماه محرم؛ مجال عاطفه؛ آشنایان بیگانه؛ فخر مادری؛ امیر عدالت؛ جویبار عاطفه؛ بغض شكسته؛ همیشه در خواب منی؛ هدیه در خواب؛ رهگذر نور؛ ترانه شیدایی؛ تفسیر عاشقانه؛ سوره حمد؛ و لعل بدخشان.


 

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آواز چگور - مهدی اخوان‌ثالث

  • 680,000ریال


پیشنهاد کتاب

باید عاشق شد و خواند - م. آزاد
از مصاحبت آفتاب

از مصاحبت آفتاب

1,500,000ریال

در های‌وهوی باد - حمید مصدق
مرغ بهشتی - محمدحسین شهریار
نام همۀ شعرهای تو  - احمد شاملو
این بانگ دلاویز -  فریدون توللی
شورشگر بی آشتی - تندر کیا
شبان بزرگ امید

شبان بزرگ امید

250,000ریال

سکوت کهن آینه ها
ای رفته های رفته